Søg kommunen om kursus refusion

Søg kommunen om kursusrefusion

Du kan søge kommunen om refusion til kurser hvis du har et barn med en sygdom eller funktionsnedsættelse. 

Som forælder til et barn med kronisk sygdom eller handicap, har du sværere vilkår end andre forælder.  Det er veldokumenteret, at familier med et barn med sygdom, er mere økonomisk trængte end andre.  

Det er der flere årsager til, blandt andet: 

  • Det kan være du bliver nødt til at arbejde mere
  • Det kan være du har flere udgifter
  • Det kan være overskuddet ikke rækker til at lægge budget

Det kan være en håndsrækning at få tilskud fra kommunen til at lette hverdagen en smule.  Men det kan virke helt uoverskueligt at søge om tilskud, finde ud af hvordan man gør og hvad man skal skrive.  Det har jeg forsøgt at gøre nemmere for dig i dette blog indlæg.  

Her giver jeg dig specifik råd til, hvordan du søger kommunen om refusion til kurser - og et skabelon til hvad du kan skrive til kommunen hvis du vil søge om refusion til mit retreat.

I dette blogindlæg gennemgår jeg: 


§ 41 Merudgifter

Servicelovens § 41 Merudgifter har til formål at dække de udgifter, familien ikke ville have haft, hvis barnet ikke havde en funktionsnedsættelse.  Formålet er også at dække de udgifter, så i som familie kan leve så normalt som muligt, og støtte familien, så barnet kan bo hjemme.

Det er din mulighed for at søge om økonomisk kompensation for de merudgifter du har grundet dit barns sygdom eller funktionsnedsættelse.

Hvis barnet har nødvendige merudgifter der overstiger et beløb, 4.596 kr. pr år (2023).  Merudgiften skal være nødvendig, og udgiften skal ikke kunne dækkes efter andre bestemmelser.  Er dit barn indlagt, på aflastning, eller efterskole, er dit barn også berettiget til merudgiftsydelsen.

Du sender en ansøgning til kommunen, hvor du beskriver de begrænsninger, dit barn oplever i dagligdagen.  Du kan søge om kompensation til kurser relateret til barnets sygdom - både til dig som forælder og andre pårørende (for eksempel søskende)

Ydelsen er skattefri, og uafhængig af din indtægt og formue.  De samlede merudgifter for det kommende år deles ud på måneder og udbetales som en løbende ydelse.  Hvis du allerede er berettiget til merudgiftsydelsen, kan du søge om yderligere kompensation til enkeltstående udgifter.


§ 11, stk 4 Kursus

Servicelovens § 11 er et tidligt forebyggende tilbud til forældre og børn.  Formålet med indsatsen er at tilbyde en forebyggende indsats til familien med behov for særlig støtte med afgrænsede problemstillinger, og derved forebygge, at udfordringerne vokser sig større.

I nogle kommuner kan kursusdeltagelse søges efter servicelovens § 11, hvis kommunen vurderer, at i som forældre bliver bedre i stand til at tage vare på jeres børn ved at få mere viden og bedre kendskab til barnets særlige vanskeligheder.

 Kommunen skal også vurdere, at kursusindholdet kan imødekomme jeres barns behov.

Fordelen ved § 11 er at kommunen ikke skal foretage en målgruppevurdering, og der ikke er en minimumsgrænse for kursusudgiften.  

Til gengæld kan du ikke få dækket transportudgiften under § 11.  

Hvis du søger om kursusrefusion, og kommunen giver afslag på baggrund af at i ikke opfylder betingelserne under § 41, kan du bede om at ansøgningen vurderes under § 11.

For både paragraf 11 og paragraf 41 ansøgninger gælder, at du skal sende ansøgningen inden kurset afholdes. 


Sådan skriver du en god ansøgning

  1. Find ud af hvem din (eller dit barns) sagsbehandler er. 
  2. Send en mail til din sagsbehandler, hvor du skriver du gerne vil sende en ansøgning.  Spørg om der er noget i forbindelsen med ansøgningen du skal være særlig opmærksom på. (for eksempel et særlig skema)
  3. Start ansøgningen med at skrive dit barns CPR nummer og navn.
  4. I ansøgningen skal du prøve at skrive meget konkret dit barns situation og udfordringer lige nu.  Prøv at være så præcis som muligt, og fremhæv dit barns problem også selvom dit barn på alle andre parametre er velfungerende.  Hvis det giver mening i ansøgningen at beskrive familiens situation, skal du også gøre det.
  5. Udfold hvorfor du ønsker kurset.  Brug konkrete eksempler på udfordringer i hverdagen, der forklarer jeres situation.  Forklar hvad du tænker, kurset vil kunne bidrage med.  Du kan evt. medsende et link eller kopiere kursusbeskrivelsen ind i ansøgningen.
  6. Evt. vedlæg information fra PPR, pædagogerne eller læger hvis det giver mening i forhold til det, du søger om. 
  7. Skriv hvilket paragraf du søger kurset under.  

Vær så vidt muligt skriftlig når du kommunikerer med din sagsbehandler.  Bed om aktindsigt, også i notater efter en telefonsamtale med det offentlige.  Læs notatet igennem, og har du rettelser eller tilføjelser til et telefonnotat, send dem skriftligt.

Hvis du er i tvivl om en afgørelse er korrekt, så klag.  Der er en overraskende stor del af afgørelserne, der omstødes i ankestyrelsen.


Skabelon til at søge kommunen om refusion til retreat

Du kan søge kommunen om refusion til mit 2 dages luksus retreat

Du kan følge de trin jeg har skitseret ovenfor, hvor jeg giver dig tips til hvordan du skriver en god ansøgning. 

I selve ansøgningen kan du blive inspireret af det skabelon jeg har lavet til dig.

Tryk på knappen, og du bliver ført over i et dokument, som du frit kan copy + paste til din ansøgning. 

Om Kirsten Damkjær

Jeg er tidligere praktiserende læge.   Min yngste datter er hjertesyg.  Selvom jeg er læge, er jeg mest pårørende når det kommer til min datter. 

Min primære passion er omsorg for dig, der har et sygt barn.  Jeg ved hvor svært det kan være.  Jeg ved også hvordan du får lidt mere overskud, lidt mere overblik. 

Læs mere om mig, og hvordan jeg kan hjælpe dig her. 

Del dine tanker

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}