Merudgifter til Børn og Unge

Merudgifter til børn og unge


Servicelovens § 41 Merudgifter giver mulighed for at søge økonomisk tilskud.


Du kan søge om økonomisk tilskud, til at dække udgifter, du ikke ville have haft hvis dit barn ikke havde en funktionsnedsættelse. 

Forudsætningen for, at dit barn kan få merudgiftsydelsen er, at det har en funktionsnedsættelse.

Din udgift skal overstige 5348 kr (2023) per år sammenlagt.  Det vil sige både løbende udgifter og enkeltstående udgifter skal overstige beløbet.


Formål

Servicelovens § 41 Merudgifter har til formål at dække de udgifter, familien ikke ville have haft, hvis barnet ikke havde en funktionsnedsættelse.  Formålet er også at dække ekstra udgifter, så familien kan leve så normalt som muligt, og støtte familien, så barnet kan bo hjemme. 

Det er din mulighed for at søge om økonomisk kompensation for de merudgifter du har grundet dit barns sygdom eller funktionsnedsættelse. 

Merudgiften skal være nødvendig, og udgiften skal ikke dækkes efter andre bestemmelser.  Er dit barn indlagt på sygehuset, på aflastning eller på efterskole, er dit barn også berettiget til merudgiftsydelsen.

Det overordnet formål er: 

 • at gøre det muligt for barnet at være hjemme

 • at jeres familie kan leve så normalt som muligt

 • at hindre at barnets funktionsnedsættelse forværresHvad kan jeg søge merudgiftsydelsen til?

Du kan søge om kompensation til rigtig meget, her er nogle eksempler på hvad, du kan søge om merudgiftsydelsen til: 

 • Kost og diætpræparater, inklusiv proteindrikke og særlig modermælkserstatning

 • Medicin

 • Cremer

 • Briller

 • Befordring til skole, dagtilbud, behandling, fritidsaktiviteter, sygehus

 • Transport: Drift af bil, handicapbil, parkering

 • Ridefys

 • Ting relateret til inkontinens: inkontinens badetøj, lagner, ekstra vask og tørring, en ekstra dyne, ekstra sengetøj

 • Kurser relateret til barnets lidelse, til både forældre og andre pårørende

 • Ferie og fritidsaktiviteter

 • Beklædning og fodtøj

 • Skriveredskaber, særlig skoletaske

 • Ekstra meget vask og vaskemaskine

 • Bolig og boligskift

 • Aflastning

Under dit barns indlæggelse, kan du søge hjælp til dækning af merudgifter til overnatning, kost og befordring, hvis din tilstedeværelse er nødvendig.  

Der er andre paragraffer til dækning af udgifter til boligindretning, særlig tøj søges efter paragraf 112-116. 


Hvordan søger jeg merudgiftsydelsen?

Du sender en ansøgning til kommunen, hvor du beskriver de begrænsninger, dit barn oplever i dagligdagen.   

Du skal sende ansøgningen på borger.dk til den kommune, dit barn har ophold i.  Vær opmærksom på, hvis I som forældre bor i hver jeres kommune, at det er der hvor barnet er registreret som at have ophold, at I skal søge.  Selvom du som forælder ansøger bor i en anden kommune, er det stadig den kommune, dit barn har opholdsadresse i, hvor du skal sende ansøgningen.

Det er vigtigt, at du beskriver dit barns funktionsnedsættelse i ansøgningen.


Hvordan beregnes ydelsen?

Ydelsen er skattefri, og uafhængig af din indtægt og formue.  

De samlede merudgifter for det kommende år deles ud på måneder og udbetales som en løbende ydelse.  Du udarbejder med kommunen et overslag over de udgifter, du kommer til at have de kommende år, og sammenligner det med en tilsvarende familie, som ikke har et barn med en funktionsnedsættelse.  Din ydelse bliver beregnet som en fast månedlig ydelse, som skal dække merudgifterne, og afrundes til nærmeste 100 kr. 

Hvis du allerede er berettiget til merudgiftsydelsen, kan du søge om yderligere kompensation til enkeltstående udgifter.

Du skal ikke søge for hver enkelt merudgift, ydelsen bliver beregnet ud fra en konkret vurdering af de udgifter, du sandsynligvis har eller de merudgifter du kan dokumentere.  

I princippet kan kommunen ikke kræve dokumentation for hver enkelt udgift.  Kommunen skal lave et overslag over de behov, dit barn sandsynligvis vil få i de kommende år.  De udgifter du kan dokumentere du har haft, skal selvfølgelig også indgå i beregningen.  Da ydelsen beregnes som noget du sandsynligvis vil få over de kommende år, er det svært at dokumentere de udgifter du endnu ikke har haft.  Jeg ved ærligt talt ikke om det er noget der er problematisk, hvis du har haft oplevelser der strider imod det jeg skriver, vil jeg hjertelig gerne høre fra dig. 


Opfølgning

Kommunen er forpligtet til at lave opfølgning, og opfordres til at gøre det en gang årligt. 

Det kan være en god ide med et møde allerede 2-3 måneder efter du har modtaget ydelsen, for at sikre, at den er beregnet korrekt, eller om der er kommet noget nyt til.

Forbered dig til opfølgningen, ved at sikre at du kan sandsynliggøre eller eventuelt dokumentere i hovedtræk de merudgifter du har haft siden du fik ydelsen. 

Til opfølgning kan kommunen frakende ydelsen, hvis betingelserne ikke længere er til stede, eller hvis Ankestyrelsen har lavet en ny overordnet principafgørelse, der har givet anledning til at ændre proceduren.  Derfor, vær forberedt ved at kunne sandsynliggøre at du har et fortsat behov. 


Læs bekendtgørelsen her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/931

Om Kirsten Damkjær

Jeg er tidligere praktiserende læge.   Min yngste datter er hjertesyg.  Selvom jeg er læge, er jeg mest pårørende når det kommer til min datter. 

Min primære passion er omsorg for dig, der har et sygt barn.  Jeg ved hvor svært det kan være.  Jeg ved også hvordan du får lidt mere overskud, lidt mere overblik. 

Læs mere om mig, og hvordan jeg kan hjælpe dig her. 

Del dine tanker

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}