Lær om acceptens kraft: Omfavn virkeligheden og forbedre dit velbefindende

Lær om acceptens magiske egenskaber

Der er fire egenskaber du har brug for som forælder til et barn med kronisk sygdom:

  • Accceptere det, du ikke kan ændre
  • Få øje på det du kan ændre
  • Handle på det du har behov for at ændre
  • Og undersøg og få viden om hvordan.

I dette indlæg vil jeg beskrive accept – og acceptens helt magiske egenskaber. 

Kender du til accept?  

Accept er en vedvarende proces om at omfavne de dele af virkeligheden og realiteterne du ikke kan ændre på uden modstand.  Det kan både være situationen, dine følelser eller tanker. 

I bund og grund betyder accept at anerkende det, du ikke kan ændre, og give slip på kampen for at kontrollere, hvad der er udenfor din kontrol.

Accept er vigtigt, fordi det giver dig mulighed for at komme videre og få mest muligt ud af dit liv, på trods af de udfordringer og vanskeligheder, du står over for.  

Accept er ikke det samme som at du ikke skal kæmpe – men det er at frigøre energien til de kampe, der er værd at kæmpe, og forene dig med dem du er dømt til at tabe på forhånd.

Du kender formentlig det at kæmpe eller have modstand på en virkelighed som du ikke kan ændre på. 

Jeg kender det i hvert fald godt.  

Jeg møder mange forældre med syge børn der kan kæmpe kampe mod sundhedsvæsenet og bruge helt ufattelig meget energi på det, for blot at opnå mere frustration, vrede og angst.  Det bidrager på ingen måde til deres generelle velbefindende.  

Du må mig ikke høre at du aldrig må kæmpe – bestemt ikke! – men du skal hele tiden vurdere, hvorvidt det er en kamp der giver mening og bidrager til en forbedring til din tilværelse.  Der er helt sikkert kampe i sundhedsvæsenet der er værd at kæmpe – og gem dine kræfter til dem, og slip de andre.

Ved accept, opnår du mere ro og mere fred med dine omstændigheder, og mindsker dit følelsesmæssige ubehag.

Derudover, hjælper accept dig også med at udvikle gode mestringsstategier som vil bedre hjælpe dig i modgang og hjælpe dig udvikle robusthed (jeg hader det ord, men i mangel af bedre håber jeg du ved hvad jeg mener). 

Det, der er magisk ved accept, er at det frigiver energi og overskud til de områder du rent faktisk kan handle på.  Det vil i sidste ende hjælpe dig med at leve et mere tilfredsstillende og meningsfuldt liv.

 

Fordelene ved accept

Der er ikke en øvelse der gør at du kan vinge accept af. 

Accept er en vedvarende proces, hvor du øver dig i at forene dig med det, du ikke har indflydelse over.  Du kan sagtens bruge forskellige metoder til at opnå accept, så som mindfulness, selvomsorg, selvvenlighed.  

For mig hjælper det mig blot at hele tiden stille mig selv spørgsmålet ”Er det her noget jeg har indflydelse over” – og hvis svaret er nej, så vurderer jeg om jeg kan handle mig ud af at lette mig følelsesmæssige ubehag eller bruger strategier til at flytte fokus.


Der er flere psykologiske fordele ved at praktisere accept:

Reducerer stress: 

Når du accepterer det, du ikke kan ændre, holder du op med at kæmpe imod det.  Det reducerer dit stressniveau og du kan opnå en større følelse af ro og indre fred.

Reducerer bekymringer og frygt 

Ved at acceptere vores tanker og følelser kan du reducere intensiteten af dine bekymringer og frygt. I stedet for at forsøge at undertrykke eller kontrollere den usikkerhed og de bekymringer der formentlig er et vilkår i dit liv kan du anerkende den og lade den være.  Det vil lindre dit følelsesmæssige ubehag.  

Reducerer tristhed og depression:

Accept kan også hjælpe med at reducere symptomer på depression. Ved at acceptere dine følelser og omstændigheder kan du undgå at falde ind i en spiral af negative tanker og i stedet fokusere på positive handlinger og adfærd.

 

De fysiske fordele ved at praktisere accept

Det sænker blodtrykket 

Undersøgelser har vist, at praktisering af accept kan hjælpe med at reducere blodtrykket. Dette skyldes sandsynligvis reduktionen i stress, der følger med accept.

Søvn

Din søvn bliver forbedret fordi dit stress niveau mindskes. 


Sådan kan accept kan hjælpe dig med at håndtere at være forælder til et barn med kronisk sygdom

Som forælder til et barn med kronisk sygdom – så kommer du til at møde en række smertefulde og ind i mellem og uhåndterbare følelser.  Frustration, frygt, vrede og sorg er nogle af dem. 

Accept kan hjælpe dig med at anerkende dine følelser og bearbejde dem ved at forene dig med deres tilstedeværelse.  

Jeg ved hvor svært det er at stå i usikkerheden og bekymringerne når du har et kronisk sygt barn.  

Du kan være bange for at miste, bange for hvad du skal igennem, bange for om du kan klare det, bange for om dit parforhold kan klare det.  Katastrofetankerne kan nemt gå lidt amok.

 Dit værn er accept.  

Undgå at lade dine følelser kontrollere dig ved at acceptere deres tilstedeværelse, og flyt fokus på det der kan forbedre dit liv. 


Udfordringer ved accept

Jeg ville ønske jeg bare kunne sige til dig at det, du ikke kan ændre, må du acceptere, og så gjorde du det.  Men virkeligheden er en helt anden.  Det er det også for mig. 

Accept er krævende, besværlig og en vedvarende proces.


Lad mig beskrive nogle hyppige forhindringer i at opnå accept 

Frygt

Frygt er en almindelig barriere for accept.  Kontroltab er vildt skræmmende, og du har allerede må overgive dig til mange ting i livet, du ikke har kontrol over, såsom kommunale rettigheder og sundhedsvæsenets ydelser.  Det kan være svært at overgive sig til accept for det kan føles som et yderligere kontroltab.  

Du kan også være bange for at accept er det samme som du opgiver, eller du mister håb eller er mindre kampklar.  Det er det ikke, det er at frigøre energi til de kampe, der er meningsgivende at kæmpe.

Når frygten har magten, kan du undgå at konfrontere virkeligheden og i stedet vælge at benægte eller ignorere den. Dette kan forhindre dig i at finde effektive løsninger på vores problemer og kan holde os fast i negative adfærdsmønstre.

Usikkerhed

 Du kan føle dig usikker på dig selv og din evne til at håndtere din virkelighed eller de situationer der kan komme.  Det kan godt blive en forhindring for dig at acceptere virkeligheden. 

Når du tvivler på dine evner, kan du føle dig magtesløse til at ændre dine omstændigheder og kan være mindre tilbøjelige til at handle positivt. Dette kan holde dig fast i en cyklus af negative følelser og kan forhindre dig i at gøre fremskridt.

Du kan også sidde med en følelse af at du fortjener ikke bedre, for eksempel at du ikke fortjener en meningsgivende liv eller du fortjener at føle glæde.  Pas på med at din dårlige samvittighed ikke tager magten fra dig.

Modstand mod forandring: 

Endelig kan modstand mod forandring også være en barriere for accept. Du kan være optaget af, at den måde du tænker og føler på nu er den rigtige, og kan have modstand på at gøre noget anderledes, selv om det er for at forbedre dit liv. 

For at komme forbi disse forhindringer og dyrke accept, er det vigtigt at identificere den underliggende frygt, tvivl eller modstand og at arbejde på at udvikle en mere positiv og proaktiv tankegang.

Dette kan involvere redskaber som mindfulness, selvvenlighed og omformulering af negative tanker.  Du kan også gøre brug af hjælp fra venner, familie eller en sundhedsprofessionel. Ved at arbejde gennem disse barrierer og dyrke accept, kan du komme videre og leve mere tilfredsstillende liv.


Strategier til at dyrke accept

Mindfulness: 

Mindfulness er en praksis, der involverer at være fuldt ud til stede i nuet, uden fordømmelse eller distraktion. Mindfulness er en opmærksomhedstræning, der øver din hjerne i at være mere i nuet.  Mindfulness kan hjælpe dig frigøre dig fra auto-pilot, og i stedet for at træde et skridt tilbage og blive mere bevidst om dine tanker og følelser.  Det kan hjælpe dig lære at acceptere dine følelser og tanker uden at blive fanget af dem. Dette kan hjælpe dig med at udvikle en større følelse af ro og indre fred.

Selvvenlighed: 

Selvvenlighed involverer at behandle dig selv med venlighed og forståelse, selv når du begår fejl eller står over for livets prøvelser. Ved at praktisere selvvenlighed kan du lære at være mere accepterende over for dig selv og undgå at blive fanget af selvkritik eller negativ selvsnak.

Reframing af negative tanker: 

Reframing involverer at tage en negativ tanke eller overbevisning og se på den fra et andet perspektiv. Ved at omformulere negative tanker kan du lære at se tingene i et mere positivt lys og dyrke en mere optimistisk og accepterende tankegang.


Tips til at inkorporere accept i dagligdagen:

Praktisere taknemmelighed: 

At øve taknemmelighed involverer at fokusere på de ting, du er taknemmelige for i vores liv, uanset om det er stort eller småt.  Du kan altid finde noget at være taknemmelig for, selvom himmel og hav står i flammer.  

Ved at dyrke taknemmelighed kan du flytte vores fokus væk fra negative tanker eller følelser og udvikle en mere positiv og accepterende tankegang.

Omfavnelse af usikkerhed: 

Forældreskabet med et kronisk sygt barn er usikkert, det er et vilkår i dit liv.  Accepten usikkerheden kan være en kraftfuld måde at dyrke accept på. I stedet for at prøve at kontrollere alt, kan du lære at omfavne usikkerhed og stole på, at tingene vil løse sig i sidste ende.

Giv slip på behovet for kontrol: 

Accept indebærer også at give slip på behovet for kontrol. I stedet for at prøve at kontrollere alle aspekter af dit liv, kan du lære at stole på processen og gå med strømmen. Dette kan hjælpe dig med at føle dig mere afslappede og veltilpas, og kan føre til en større følelse af accept og velvære.

Ved at inkorporere disse strategier i dit daglige liv, kan vi dyrke en større følelse af accept og velvære og lære at leve mere tilfredsstillende og meningsfyldte liv.


Accept kan hjælpe dig med et bedre liv

Jeg startede med at beskrive de fire egenskaber du har behov for som forælder til et barn med kronisk sygdom:

  • Accceptere det, du ikke kan ændre
  • Få øje på det du kan ændre
  • Handle på det du har behov for at ændre
  • Og undersøg og få viden om hvordan.

Accept er ikke ”bare lige” – men du kan arbejde på at acceptere de områder du ikke har indflydelse på, og frigive energi til de områder du kan handle på og de områder som rent faktisk kan forbedre dine livsvilkår.Hvis accept er noget du kæmper med, og som du ønsker at mestre, kan du få hjælp på 

MOR:MESTRINGs forløbet

Her får du hjælpe til accept i små overskuelige skridt.


Omsorgsfulde hilsener,  

Om Kirsten Damkjær

Jeg er tidligere praktiserende læge.   Min yngste datter er hjertesyg.  Selvom jeg er læge, er jeg mest pårørende når det kommer til min datter. 

Min primære passion er omsorg for dig, der har et sygt barn.  Jeg ved hvor svært det kan være.  Jeg ved også hvordan du får lidt mere overskud, lidt mere overblik. 

Læs mere om mig, og hvordan jeg kan hjælpe dig her. 

Del dine tanker

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}