Kursus for praktiserende læger

5 dages kursus: 

Børn og Unge

– det somatiske, psykiatriske og funktionelle

på Hotel Higueron i Malaga

d. 11.-15. september, 2023

Er du praktiserende læge?

Så har jeg en god nyhed til dig. 

Der er åbnet op for tilmelding til Kurset: Børn og Unge - det somatiske, psykiatriske og funktionelle.

Kurset afholdes på det fantastiske Hotel Higueron i Malaga. 

Kurset er godkendt af PLO for praktiserende læger.

Vær med til et sjovt, inspirerende, spændende og motiverende kursus.  Underviserne er erfarne, og dækker et bredt udsnit af pædiatrien.  Læs mere om underviserne her.

Kursus program

Bliv klædt på til alle de udfordringer du har med børn, som du møder i almen praksis.

Du får et kursus der: 

  • Giver dig viden og inspiration som du kan anvende med det samme
  • Ikke er endnu en kedelig forlæsning
  • Er baseret på cases, erfaringer, og evidens
  • Giver dig en uge fyldt med gode oplevelser, gode diskussioner og den nyeste brugbare viden med hjem


Mandag: Forældre

Mandag står i forældrenes tegn. 

Hvordan håndterer vi de bekymrede forældre og sikre dem en grundig information?  Kan vi aflaste vores egen byrde ved at hjælpe med beroligende information (der ikke kræver en konsultation)? Hvilken rolle kan klinikpersonalet spille? 

Hvad skal man være opmærksom på ved børn hvis forældre er fysisk eller psykisk syge?  Hvornår skal vi intervenere - og hvordan?


Tirsdag: Når det gør ondt

Med udgangspunkt i den nyeste viden og cases fra sygehus og praksis bliver du klædt på til de hyppigste sygdomme, der giver smerter.

Smerter kan vise dig på mange måder. 

Vi ved at børn og unges trivsel er sat under press, det press møder vi i den grad i sundhedsvæsenet. En psykisk smerte kan blive fysisk.   Mavesmerter og hovedpine - hvordan skelner vi mellem somatiske og belastningssymptomer?


Onsdag: Spisning

Glæd dig til temaet spisning, som dækker over alle former for spiseproblematikker fra spæd til ung: 

  • Underspisning
  • Overspisning og overvægt
  • Forstyrret spisemønster

Hvad er nyeste viden - og hvad er der evidens for?

Hvor kan forældrene få hjælp og hvad har de ret til?  Hvad kan vi i almen praksis gøre?


Torsdag: Trends i samfundet og SOME

Hvilke trends påvirker forældrenes bekymringsmønstre? 

Hvad er ny viden inden for refluks, kort tungebånd, mm.

Vi drøfter straflige forhold og nye begreber, samt samfundstrends der påvirker de unge.

SoMe, Facebook, Tiktok - en medspiller eller modspiller?


Fredag: Opsamling


Alt kursus materiale får du livstids adgang til på online kursus platform Thinkific.  Udover alt undervisningssmaterialet der indeholder faktaark og cases, får du også pjecer, fraser, instrukser som du kan tage i brug med det samme. 

Mød underviserne

Ditte Roth Hulgaard

Uddannet læge fra Odense Universitet 2005. Speciallæge i Børne – og Ungdomspsykiatri.

Overlæge ved børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling Esbjerg, team for affektive lidelser.  Tidligere overlæge ved børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling Odense, team for funktionelle lidelser med behandlingsansvar i team for spiseforstyrrelser. 

Vinder af yngre lægers uddannelsespris, Psykiatrien i Region Syddanmark 2022 

Ditte er klinisk ekspert i funktionelle lidelser, helbredsangst, familieterapi og kvalitativ sundhedsforskning.  Herudover har hun en solid forskningsbaggrund, med ekspertise i en lang række områder.  Læs mere om Ditte forskning her

Ditte har stor erfaring i at undervise, og har undervist om funktionelle lidelser på en lang række afdelinger og som foredragsholder.


Mads Damkjær

Uddannet som læge fra Odense Universitet i 2008.  Speciallæge i Pædiatri.

Ansat som afdelingslæge og forskningslektor på Børne- og Ungeafdelingen, Sygehus Lillebælt siden 2019.

Efter embedseksamen lavede PhD-afhandling om nyre/kredsløbsfysiologi på Institut for Fysiologi på Syddansk Universitet. Sideløbende med klinisk karriere som børnelæge har Mads arbejdet med forskningen indenfor hjerte- og kredsløbsfysiologi. Dette omfatter bl.a. 3 videnskabelige ekspeditioner til Sydafrika i samaerbejde med kollegaer fra Århus og København har hvor de har studeret giraffer, krokodiller og strudse. For beskrivelse af tidligere projekter se f.eks Læger jagter krokodiller i kamp mod mystisk hjertesygdom (videnskab.dk).

Efter speciallægeanerkendelse har Mads været ansat som afdelingslæge både i Odense og Kolding med fokus på Børnekardiologi. Er certificeret inden for medfødte hjertesygdomme af European Society of Cardiology (ESC). Er medlem af kardiologi udvalget i Dansk Pædiatrisk Selskab og dermed aktiv i udarbejdelse af nye nationale instrukser.

Har været udsendt med Forsvaret til Ebola indsats i Sierra Leone i 2014 samt arbejdet som distriktslæge på Grønland.  Omfattende undervisningserfaring både fra forelæsninger på universitet, holdtimer, underviser på Advanced Life Support kurser ved ERC, kommunikationsundervisning af KBU læger og i Tropemedicin ved Forsvaret.


Line Brunemark Berg

Uddannet læge fra Aarhus Universitet 2010.  Speciallæge i pædiatri.

Ansat som afdelingslæge med delt ansættelse på børneafdelingerne i Odense / Kolding sygehus som i en ekspertuddannelse indenfor socialpædiatri. 

Line har specialviden omkring alle typer af overgreb og omsorgssvigt. Endvidere arbejder hun med børn og unge med svære psykosociale belastninger. Line har et stort kendskab til, og indsigt, i det tværsektorielle samarbejde med Socialforvaltninger, skoler/institutioner, Regionale Børnehuse, retsvæsen, Regioner, samt Sundhedsstyrelsen; inklusiv udfærdigelse af den fornødne dokumentation og rapporter til disse instanser.

Line har siddet i det socialpædiatriske udvalg under Dansk pædiatrisk selskab gennem 4 år, hvoraf de sidste 2 år som formand, og herunder deltaget i flere arbejdsgrupper under Socialstyrelsen. Har desuden været deltidsansat som læge til personundersøgelser på Retsmedicinsk institut, Odense

Er certificeret i ADBB, et redskab til at vurdere social tilbagetrækning ved børn mellem 2-24 mdr.  Er desuden underviser i pædiatri for praksis sygeplejersker.


Kirsten Damkjær

Uddannet læge fra Odense Universitet 2009. Speciallæge i Almen Medicin

Tidligere kompagniskabspraksis i Haderslev.  Nu iværksætter.

Kirsten er indehaver af Forældre uden Frygt, der gennem podcasts og online kurser hjælper forældre med viden de kan stole på, og som giver ro i maven.  Endvidere rådgiver for forældre med kronisk syge børn gennem Livet med Syge Børn.

Tidligere arbejdet på Regionshospitalet Sisimiut og Regionshospital Ilulissat, Grønland.

Underviser på KBU lægernes kommunikationskursus siden 2009.   Kirsten er kursusleder på dette kursus.   

Praktiske informationer

Kurset afholdes på Hotel Higueron i Malaga. 

Pris 23.500 kr. + (rejse fra ca. 3500 kr.)  

Kursusprisen inkluderer: undervisning, kursusmateriale, mødelokale, pauseforplejning og frokost.  Der er inkluderet fælles middag torsdag aften.

Flybillet og transfer er ikke inkluderet i prisen. 

Kurset er godkendt af PLO til 3 dages efteruddannelseshonorar á kr. 4.500,00 (systematisk), 2 dages efteruddannelseshonorar á kr. 4.000,00 (selvvalgt) og i alt 5 dages kursusafgift á kr. 2.800,00 (både systematisk og selvvalgt) samt transport op til maks. 1.500,00.
Der kan søges refusion på: https://www.laeger.dk/foreninger/plo-efteruddannelse/tilskud-fonden-for-almen-praksis/soeg-tilskud/

Tilmeldingsfrist d. 1. maj, 2023.

Ved tilmelding samtykker du til udsendelse af deltagerliste, hvor dit navn og praksis fremgår.