Sådan klager du over sundhedsvæsenet

Sådan klager du over sundhedsvæsenet

I denne blog post vil jeg tale om en vigtig og måske ubehagelig emne - klage muligheder i sundhedsvæsenet.

Når det kommer til vores helbred eller vores børns helbred, er der intet vigtigere end at få den bedste behandling og omsorg.

Men hvad gør du, hvis du er utilfreds med den behandling, du eller dit barn har modtaget? Det kan være svært at navigere i sundhedsvæsenets klageprocesser, men det er vigtigt at vide, at der er muligheder for at klage over den faglige behandling, fejl og utilsigtede hændelser samt dårlig service.

I denne blogpost vil jeg guide dig gennem klageprocessen, så du kan føle dig tryg og klar, hvis du nogensinde har brug for at klage over sundhedsvæsenet.


Hvad kan du klage over?

Hvis du er utilfreds med den faglige behandling, har oplevet fejl eller utilsigtede hændelser, eller modtaget dårlig service i sundhedsvæsenet, så kan du klage.

Dette inkluderer

  • klager over forløbet
  • undersøgelser
  • diagnose
  • sygdomsbehandling
  • fejl ved journalføring
  • udstedte lægeerklæringer.


Sådan kan du klage

Der er flere måder at klage på.

Du kan kontakte sygehuset direkte ved at henvende dig til ledelsen på afdelingen hvor dit barn har modtaget behandling eller til hospitalsdirektionen.

Alternativt kan du klage gennem Styrelsen for Patientklager, som er en uvildig klageinstans, hvor du kan blive guidet igennem din klage og hvad du skal vedhæfte.


Hvad sker der når du klager?

Hvis du klager direkte til sygehuset, vil din klage blive læst, og du vil få svar direkte fra sygehuset.

Hvis du klager til Styrelsen for Patientklager, skal du tage stilling til om du vil klage over behandlingsstedet eller en eller flere konkrete sundhedspersoner.

Klager over behandlingsstedet afgøres af Styrelsen for Patientklager, mens klager over sundhedspersoner afgøres af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.  Styrelsen for Patientklager tager stilling til hvor klagen skal behandles, og om Styrelsen for Patientsikkerhed skal involveres.

Hvis du har klaget over en behandling dit barn har modtaget i sundhedsvæsenet, som regionen har betalt for, får du mulighed for en dialog med repræsentanter fra regionen om din klage.

Dialogen vil ofte foregå med de sundhedspersoner, der er involveret i forløbet, og du får mulighed for at stille spørgsmål og give feedback.

Du kan også tage en bisidder med til dialogen, for eksempel din partner eller en ven, eller få en uddannet bisidder med fra Danske Patienter.


Hvad får du ud af at klage?

Klager over dit barns forløb eller behandling kan føre til en ændret arbejdsgang på sygehuset eller en kritik af sundhedspersoner, der har været involveret.

Selvom du ikke nødvendigvis får en helt tydelig gevinst af at klage, kan det give dig tilfredsstillelse ved at dele din oplevelse gennem en klage, eller det kan hjælpe dig at vide, at du har forsøgt at forbedre systemet ved at belyse uhensigtsmæssigheder.

Du kan også få mulighed for at tale med ledelsen og de involverede parter i dialogmødet, og det kan måske hjælpe dig med afklaring og de brikker, du har brug for, for at kunne komme videre i dit liv på en god måde. 


Hvis du ønsker hjælp til din klage, vil jeg gerne hjælpe dig.  Du kan booke tid til en gratis afklaringssamtale her.

Læs mere på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside her.

Om Kirsten Damkjær

Jeg er tidligere praktiserende læge.   Min yngste datter er hjertesyg.  Selvom jeg er læge, er jeg mest pårørende når det kommer til min datter. 

Min primære passion er omsorg for dig, der har et sygt barn.  Jeg ved hvor svært det kan være.  Jeg ved også hvordan du får lidt mere overskud, lidt mere overblik. 

Læs mere om mig, og hvordan jeg kan hjælpe dig her. 

Del dine tanker

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}