Behandlingsmæssig Friplads

Behandlingsmæssig Friplads

Nu er jeg læge, og ikke jurist. Men som mor til et barn med en funktionsnedsættelse, kræver det alligevel en form for indsigt i rettigheder og paragraffer.  

Jeg er for kort tid siden blevet gjort opmærksom på behandlingsmæssig friplads.  Vi sendte en mail til kommunen, og kort tid efter fik vi refunderet halvdelen af vores udgift til SFO de sidste 3 år. Det er derfor værd at undersøge, hvorvidt du er berettiget til behandlingsmæssig friplads!

Behandlingsmæssig friplads er et økonomisk tilskud, som nedsætter egenbetalingen for barnets pladstilbud i dagplejen, vuggestue eller børnehave, fritidshjem eller skolefritidsordning.

Der er 2 betingelser for at kommunen skal give et behandlingsmæssig fripladstilskud.

 • Barnet har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og
 • Barnet bruger pladsen i tilbuddet af behandlingsmæssige grunde


Betingelse 1:

Hvad er en betydelig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne?

Det er ikke diagnosen der er afgør om dit barn har en betydelig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 

Det er følgerne og konsekvenserne af barnets diagnose eller funktionsnedsættelse, der afgør om dit barn har en nedsat funktionsevne.

Dvs. om dit barns funktionsevne er nedsat i forhold til raske børn.  Og om sygdommen påvirker dit barns funktion psykisk og fysisk.

En varig funktionsnedsættelse behøver ikke være for altid - det kan sagtens være et år.  

Derfor kan børn med en lang række sygdomme/udfordringer have en nedsat funktionsevne.  Nogle få eksempler er:

 • Høretab
 • Udviklingshæmning
 • Sindslidelser
 • Diabetes
 • Nedsat bevægelsesfunktion
 • Børneeksem

Det er myndigheden i kommunen, der har kompetencen til at træffe afgørelsen om, hvorvidt dit barn er omfattet.  Det er ikke lægen, sygehuset, skolen, PPR eller andre. Kommunen vurderer hvor meget barnets sygdom eller funktionsnedsættelse påvirker jeres livssituation i større kontekst.  

Hvis du er uenig i kommunens vurdering, er det værd at klage til ankestyrelsen.  Kommunen skal ved afslag af din ansøgning, som du skal huske at bede om er skriftlig, medgive en klagevejledning.  Husk at varigt nedsat ikke betyder livsvarigt nedsat.  Ankestyrelsen vurderer at en funktionsevne over et år er varigt nedsat.


Betingelse 2:

Hvad er behandlingsmæssige grunde?

Ophold af behandlingsmæssige grunde betyder, at der skal ske en udvikling eller forbedring af barnets funktionsevne, eller ikke sker en forringelse af funktionsevnen.

Dvs. barnet skal gavne af at blive passet.  Det skal du kunne redegøre for hvis kommunen ikke nemt kan se det.  Det kommer jeg med eksempler på her.

Eksempler, som er taget udgangspunkt i Ankestyrelsens principielle afgørelser kan være:

 • Et barn med behov for rutiner, guidning og gavner af en helhedsorienteret indsats. 
 • Et barn med nedsat hørelse og høreapparater, som har sproglige udfordringer og behov for sproglige stimuli

Generelt skal der være et større behov end sociale relationer og udvikling som børn normalt får i dagtilbud, fritidshjem eller skolefritidsordning.  Men, der er ikke et krav om, at der er iværksat en særlig indsats overfor barnet – behandlingen kan godt i sig selv bestå af, at barnet blot er til stede i pasningen.

Vil du gerne have en skabelon til hvad du skal skriv til kommunen, når du gerne vil ansøge om behandlingsmæssig friplads? 

Det kan du få ved at tilmelde dig mit nyhedsbrev.  

Jeg sender den med det samme til dig.

Insert Contact Form

Forældrenes pasningsbehov eller arbejdssituation betyder ikke noget for vurderingen – heller ikke forældrenes økonomi.  Kommunen kan således ikke give afslag fordi i som forældre tjener for mange penge, eller alligevel ville have behov for at få barnet passet.

Tilskuddet er på enten 50 eller 100 procent af egenbetalingen.  Det afhænger af det tilbud, barnet benytter, og hvilken lovgivning, tilbuddet er oprettet efter.


Tilbuddet ikke betinget af en ansøgning til kommunen. 

Du har ret til et behandlingsmæssigt fripladstilskud fra det øjeblik, kommunen konstaterer at barnet har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og har plads i tilbuddet af behandlingsmæssige grunde. 

I praksis betyder det, hvis kommunen ikke af sig selv har berettiget dit barn til en behandlingsmæssig friplads, at du sender en mail til dit barns sagsbehandler.  

Hvis du ikke ved hvem det er, skal du skrive til kommunen og spørge hvem der er dit barns sagsbehandler. 

Min oplevelse er, at kommunen ikke altid bevilger tilskuddet af sig selv, og at du skal gøre dem opmærksom på det.  Hvis du gerne vil vide hvad du skal skrive, når du gør kommunen opmærksom på at du mener at du har ret til behandlingsmæssig friplads, har jeg lavet et skabelon til dig her: 


Lovgivningen der ligger til grund for den behandlingsmæssige fripladstilskud:

 • Dagtilbudsloven § 43, stk. 1, nr. 3 (dagtilbud) og § 63, nr. 3 (om skolefritidsordning)
 • Serviceloven § 32 om særlige dag- eller klubtilbud
 • Folkeskoleloven § 50, stk 2, og fripladstilskud til børn i skolefritidsordning
 • Lov om kommunale internationale grundskoler § 9, stk 2 om skolefritidsordning


Nyttige links: 

Ankestyrelsen om Behandlingsmæssig Friplads

Om Kirsten Damkjær

Jeg er tidligere praktiserende læge.   Min yngste datter er hjertesyg.  Selvom jeg er læge, er jeg mest pårørende når det kommer til min datter. 

Min primære passion er omsorg for dig, der har et sygt barn.  Jeg ved hvor svært det kan være.  Jeg ved også hvordan du får lidt mere overskud, lidt mere overblik. 

Læs mere om mig, og hvordan jeg kan hjælpe dig her. 

Del dine tanker

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}