1. Betingelser og accept

I dette dokument er angivet de betingelser, der gælder for tilmelding til kurset, Børn og Unge - det somatiske, psykiatriske og funktionelle, som afholdes af Omsorgslæge.dk
Ved at acceptere Betingelserne accepterer De Betingelsernes fulde udstrækning.


2. Definitioner
De Indtastede Oplysninger: De oplysninger, som De ved tilmelding til Konferencen bedes indtaste herunder om Fornavn, Efternavn, E-mail, Praksisnavn, Praksisadresse (vejnavn og nr.), Postnr. og by, Mobilnr., Evt. særlige hensyn til forplejning, Postnr., By, Særlige kommentarer. Oplysningerne indsamles af kursuslederen, der driver virksomheden Omsorgslæge.dk.  
Privatlivspolitik: Konferenceafholderens til enhver tid fastlagte privatlivspolitik.


3. Indsamling, behandling og videregivelse af personoplysninger

Ved at acceptere Betingelserne gøres De opmærksom på,

- at omsorgslæge.dk videregiver De Indtastede Oplysninger til foredragsholderen/foredragsholderne.

- at omsorgslæge.dk videregiver De Indtastede Oplysninger til andre Konferencedeltagere i form af udlevering af deltagerlister og lignende,

- at omsorgslæge.dk videregiver De Indtastede Oplysninger til de ansvarlige for Konferencelokationen,

- at omsorgslæge.dk kan offentliggøre De Indtastede Oplysninger på en offentlig tilgængelig deltagerliste, og

- at omsorgslæge.dk lagrer De Indtastede Oplysninger, som er indtastet eller på anden måde gjort tilgængelige i forhold til konferencen, i perioden frem til konferencens/arrangementets afholdelse i overensstemmelse med Privatlivspolitikken og maksimalt 59 måneder efter konferencens/arrangementets afholdelse.


4. Annullering / Fortrydelsesret

Hvis De tilmelder Dem som privatperson, og forudsat at de ikke tilmelder Dem et arrangement i Deres egenskab af erhvervsdrivende eller på vegne af en erhvervsdrivende, kan De fortryde Deres tilmelding efter forbrugeraftalelovens §19.

Fortrydelsesfristen er 14 dage, og fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, De har tilmeldt Dem Konferencen. Fortrydelse kan ikke ske med mindre end 14 dages varsel til arrangements første afviklingsdag.


5. Aflysning

Ved for få tilmeldinger, forbeholder omsorgslæge.dk sig til at aflyse kurset.


6. Immaterielle rettigheder

Hjemmesiden indeholder ophavsretligt beskyttet materiale og andet materiale beskyttet af andre immaterielle rettigheder.
De må alene benytte Hjemmesiden i overensstemmelse med de rettigheder, som lovgivningen giver Dem.


7. Lovvalg og værneting

Brugen af denne Hjemmeside er undergivet dansk lovgivning.
Eventuelle tvister skal afgøres ved byretten i 1. instans.

x